Termeni si conditii

Introducere
Acești termeni și condiții standard ale site-urilor web scrise pe această pagină web vă gestionează utilizarea site-ului nostru Webiste Name accesibil la Website.com.

Acești Termeni vor fi aplicați pe deplin și vor afecta utilizarea de către dvs. a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, ați fost de acord să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard pentru site.

Minorii sau persoanele sub 18 ani nu au voie să folosească acest site.

Drepturi pentru proprietate intelectuala
În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Timisoara Tattoo Expo și / sau licențiații săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute pe acest site.

Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web.

restricţii
Sunteți în mod special restricționat de la următoarele:

publicarea oricăror materiale ale site-ului web în orice alte mijloace de comunicare;
vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror materiale ale site-ului web;
realizarea publică și / sau afișarea oricăror materiale ale site-ului web;
utilizarea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site;
utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate provoca daune site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
angajarea în orice exploatare de date, recoltare de date, extragerea de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site;
folosind acest site pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.
Anumite domenii ale acestui site sunt restricționate de accesul dvs. și Timisoara Tattoo Expo poate restricționa în continuare accesul dvs. în orice zonă a acestui site, în orice moment, în mod discreționar. Orice cod de utilizator și parolă pe care le puteți avea pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.
În Termenii și condițiile standard ale site-urilor web, “Conținutul dvs.” va reprezenta orice text audio, video, imagini sau alte materiale pe care doriți să le afișați pe acest site. Prin afișarea conținutului dvs., acordați companiei numele unei licențe neexclusive, irevocabile, sub licență sub licență, la nivel mondial, pentru a le utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice media.

Conținutul dvs. trebuie să fie al dvs. și nu trebuie să invadeze drepturile unor terțe părți. Numele Companiei își rezervă dreptul de a elimina oricare din Conținutul dvs. de pe acest site în orice moment fără notificare.

Nu există garanții
Acest site este furnizat “ca atare”, cu toate greșelile, și Timișoara Tattoo Expo nu exprimă niciun fel de reprezentări sau garanții, de orice fel legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site. De asemenea, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca vă sfătuiește.

Limitare a răspunderii
În niciun caz Timisoara Tattoo Expo și niciunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi trași la răspundere pentru nimic care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală. Timisoara Tattoo Expo, inclusiv ofițerii săi, directorii și angajații, nu vor fi trași la răspundere pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dvs. a acestui site web.

compensație
Prin prezenta, despăgubiți în cea mai mare măsură Timisoara Tattoo Expo de și împotriva oricăror și / sau a tuturor datoriilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legat de încălcarea vreuneia dintre prevederile acestor Termeni.

Anulabilitate
Dacă orice prevedere a acestor Termeni se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația termenilor
Timisoara Tattoo Expo are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment, după cum consideră potrivit, iar prin utilizarea acestui site vă este de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Misiune
Timisoara Tattoo Expo are dreptul de a atribui, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în baza acestor Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu vi se permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord
Acești termeni constituie întregul acord între Timisoara Tattoo Expo și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția
Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile României și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor judecătorești de stat și federale situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii.